Reisevilkår

UTDRAG AV ALMINNELIGE VILKÅR FOR REISESELSKAPER BASERT PÅ LOVEN OM PAKKETURER AV 01.10.1997.

PÅMELDING OG BETALING:

Etter påmelding vil den reisende motta en bankgiro for innbetaling av depositum, stort kr. 600,- for bussreiser. For reiser med fly kr. 2500,-. Reiser utenfor Europa kr. 2.500,-

Påmeldingen er bindende for den reisende når depositum er innbetalt, og for arrangøren når det er mottatt.
Depositumet trekkes fra når sluttoppgjøret foretas. Restbeløpet forfaller til betaling 30 dager før avreise. Reiser utenfor Europa 70 dager før avreise. Skjer påmeldingen senere enn 30 dager før reise, betales hele beløpet direkte.

Kortbetaling: Ved betaling med kort, blir kundedata ikke delt med eller solgt til en tredjepart og blir oppbevart i henhold til norsk lov. Vi godtar kortbetaling med Visa og Mastercard. 

For USA: Et depositum på kr. 2.500,- pr.pers. betales ved påmelding. Resten av reisen betales senest 70 dager før avreise.

For cruise utenfor Skandinavia egne vilkår:

Avbestilling 120-60 dager innen avreise betales 50% av reisens totalpris.
Avbestilling 59-0 dager innen avreise betales 100% av reisens totalpris.
Navnendring er å anse som avbestilling innenfor ovennevnte frister.

AVBESTILLING/UTEBLIVELSE VED BUSSREISER:
Ved avbestilling innen 30 dager før avreisedato tilbakebetales depositum, minus ett adm.gebyr på kr. 200,-.
Ved avbestilling mellom 30 dager og 14 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum.
Ved avbestilling mellom 14 dager og 6 dager før avreise, kan arrangøren i tillegg til depositum, kreve 50% av turprisen.
Ved avbestilling mindre enn 6 dager før avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter ved avreise betales full pris.

AVBESTILLING/UTEBLIVELSE VED FLYREISER:
Ved avbestilling refunderes ikke depositum.
Ved avbestilling mindre enn 42 dager før avreise må flybillettene betales fullt ut.
Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 75% av turens kostende.
Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m. avreisedag faktureres 100 % av turens kostende.

For USA: Depositumet er ikke refunderbart (gjelder ikke ved sykdom, se avsnitt under). Ved avbestilling etter forfall for restbetaling (70 dager før avreise) er det ingen refusjon av reisen. Den reisende har selv ansvaret for en gyldig reiseforsikring.

AVBESTILLING P.G.A. SYKDOM:
De fleste forsikringsselskaper har nå avbestillingsforsikring inkludert i reiseforsikringen. Forsikringen dekker fri avbestilling om deltageren, ektefellen, barn, søsken eller foreldre, rammes av akutt sykdom, ulykke eller død, og må bekreftes ved legeerklæring. Legeattest forelegges straks og absolutt før avreisen for å oppnå innbetalt beløp refundert.

PRISJUSTERINGER:
Arrangøren forbeholder seg rett til prisjusteringer, som følge av endringer i brennstoffpriser, skatter / avgifter ved bruk av lufthavner, veier / havner, endrede valutakurser, eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over.

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN:
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltagere, blir reisen kansellert. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise på turer av 5 dagers varighet eller kortere og 20 dager før avreise på øvrige turer. Hvis det skulle inntreffe krigshandlinger, livsfarlig smittsom sykdom, naturkatastrofe, streik, lockout, brann og lignende bekreftet av internasjonale myndigheter på eller i umiddelbar nærhet av reisemålet, kan Oppland
Arrangement AS avlyse reisen av samme årsak og plikter da å underrette de reisende umiddelbart. Innbetalt beløp vil bli refundert, men ytterligere godtgjøring eller erstatning ytes ikke.

GENERELT OM REISER I EUROPA:
Vi vil absolutt anbefale våre gjester å ha reiseforsikring i orden, selv om EØS avtalen gir norske statsborgere visse rettigheter til behandling av sykdom i utlandet. En forsikring dekker langt mer, for eksempel hjemtransport, tap av bagasje, penger o.s.v.

PASS / VISUM:
Pass er kun det eneste godkjente internasjonale legitimasjon – selv om det ikke er nødvendig med pass innenfor Norden. Passet skal i enkelte land være gyldig 6 måneder etter reisen er avsluttet. Vi sier; reise utenfor Norden må alle reisende ha med gyldig pass – dette p.g.a. eneste godkjente internasjonale legitimasjon.
Reisende uten norsk statsborgerskap må selv ta ansvar for å sjekke behovet for visum i de enkelte land.
Dersom Visum kreves vil det bli beskrevet under reisefakta. Ved båtreiser alle passasjerer ha med ID/legitimasjon med bilde.