Personvernerklæring

Personvernerklæring for Feriespesialisten/Oppland Arrangement AS

Generell erklæring om virkeområdet for denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller potensiell kunde hos oss.

Feriespesialisten/Oppland Arrangement AS er såkalt «behandlingsansvarlig» for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at vi er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysninger når du bruker våre tjenester og har kontakt med oss på måter som beskrevet nedenfor. Den forklarer databehandlingsaktivitetene våre, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer, og hvilket rettslig grunnlag de har.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Feriespesialisten/Oppland Arrangement AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Hvis en kunde bestiller en reise hos oss, lagrer vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt fødselsdato/alder i vår kundedatabase.

Dette gjelder også kunder som ønsker tilbud på reise eller informasjon om våre turer.

I noen tilfeller sender kunden sitt kredittkort nummer for manuell debitering. Etter debitering lagres informasjonen hos regnskapsfører i henhold til regnskapsloven.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi kunden informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post, telefon og postutsendelser. Alle kundedata lagres i 3 år i henhold til regnskapsloven. Regnskapsinformasjon lagres i henhold til regnskapsloven.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om kundens navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der det finnes samtykke benyttes også opplysningene til å gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med andre kjøp. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Kunden kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene som kunden har gitt til våre ansatte i forbindelse med kjøp eller forespørsel om informasjon om våre tjenestetilbud.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. hotell, transportselskap eller aktivitetsselskap.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller har avtale som regulerer utleveringen og tredjeparts plikter til å behandle opplysningene i tråd med gjeldende bestemmelser.

 Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å oppbevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.

Kopier av pass som kunder har sendt oss, slettes etter bruken de er innhentet for, som for eksempel visumsøknad eller andre formål som krever passinformasjon.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at kunden kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer kundens personopplysninger ved både fysisk og digital adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@feriespesialisten.com

Vanlig post: Oppland Arrangement/Feriespesialisten, Heimskogen 24, 2870 Dokka.

 

Sist oppdatert: 19.juni 2018