Reisevilkår for gruppereiser

VILKÅR FOR PAKKEREISER – OPPLAND ARRANGEMENT / FERIESPESIALISTEN
Generelle betingelser for gruppereiser

Oppland Arrangement / Feriespesialisten sine vilkår baseres på «Lov om pakkereiser» kunngjort 15.06.18 (www.lovdata.no), ikrafttredelse 01.07.18, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser. Forhold som ikke er nevnt i våre vilkår, reguleres av de nevnte lover og vilkår. Ønskes disse utlevert, ta kontakt med oss. Disse vilkårene gjelder ved kjøp av gruppereiser. For individuelle reiser gjelder egne bestemmelser.

Turprisen er gitt ut fra deltakerantallet som er oppgitt. Dersom deltakerantallet reduseres i ettertid, vil prisen bli justert tilsvarende.

ENDRINGER I PRISER, YTELER M.V.:
FS tar forbehold om prisendring som måtte forekomme på grunn av nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, (valuta pr. dato utsendt tilbud) eller tilsvarende omstendigheter som FS ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader.

NAVNLISTER:

VED SAMLET FAKTURERING FOR HELE GRUPPEN:
Endelig navneliste må være oss i hende 6 uker før avreise, eller etter avtale. Navnelisten må inneholde fullstendige navn, (fødselsdato, år - gjelder båt og fly-reiser til enkelte land) og ønske om romkategori, lugarkategori og hvem som eventuelt skal dele rom/lugar. Dere som har tilgang på data/PC vil få navneliste tilsendt på mail.(Merk ferger i Skandinavia forlanger legitimasjon med bilde som: Pass/bankkort/førerkort)

VED INDIVIDUELL FAKTURERING:
Navneliste må være oss i hende så raskt som mulig. Navnelisten må i tillegg til fullstendig navn (iflg. Pass dersom fly) inneholde adresse, telefon, fødselsdato, år og ønske om romkategori, lugarkategori og hvem som eventuelt skal dele rom/lugar. Dere som har tilgang på data/Pc vil få navneliste tilsendt på mail.

BETALING:

VED SAMLET FAKTURERING FOR HELE GRUPPEN:
Felles faktura forfaller 42 dager før avreisedagen eller etter nærmere avtale.

VED INDIVIDUELL FAKTURERING:
Ved fakturering til hver enkelt deltaker forfaller et depositum på NOK 2500,- pr. person 7 dager etter bestilling. (Dette gjelder lengre utenlandsturer).
Hoved regning blir fakturert med forfall 42 dager før avreise.
Ved individuell fakturering kommer det et fakturagebyr i tillegg på kr. 75,- pr. person

GENERELT:
Eventuelle avregninger og tilleggsytelser faktureres omgående etter at turen er gjennomført.

AVBESTILLINGSFRISTER:

TURER SOM IKKE INKLUDERER FLY:
Turer som ikke inkluderer fly kan avbestilles kostnadsfritt inntil 8 uker før avreise.
Noen hoteller har andre frister, dette vil da komme fram på bekreftelsen.
Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 50 % av turens kostende.
Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m.7 dager før avreise faktureres 75 % av turens kostende.
Ved avbestilling f.o.m. 6 dager før avreise faktureres turen 100 %.

TURER MED FLY:
Ved avbestilling - er innbetalt depositumet tapt.
Dersom avbestillingen skjer mindre enn 42 dager før avreise må flybillettene betales fullt ut.
Ved avbestilling f.o.m. 42 dager t.o.m. 15 dager før avreise faktureres 75 % av turens kostende.
Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m. avreise dag faktureres turen 100 %.

REDUKSJON I ANTALL:
Kunden kan gjøre endringer i antall deltakere inntil navnelisten er sendt inn. Turen faktureres i henhold til antall deltakere i følge navnelisten

GENERELT:
Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller, og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom/lugar/leilighet, forbeholder vi oss rett til å fakturere tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister. Eventuelle avbestillinger må skje skriftlig innen de oppsatte frister.

PERSONVERN:
For kunder som bestiller en reise, lagres kundens navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsdato. Vi behandler personopplysningen for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi kunden informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post, telefon og postutsendelser.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. hotell, transportselskap eller aktivitetsselskap.
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller har avtale som regulerer utleveringen og tredjeparts plikter til å behandle opplysningene i tråd med gjeldende bestemmelser.
For detaljert informasjon om personvern viser vi til vår personvernerklæring som du kan lese på www.feriespesialisten.com
For øvrig gjelder bestemmelsene i ”Lov om Pakkereiser og reisegaranti” fra 01.07.2018 så langt disse kan anvendes for gruppereiser.

VIKTIG!
Ut fra disse betingelser ber vi, som turoperatør om, at dere sørger for at alle deltakerne på turen har avbestillingsforsikring knyttet til sin reiseforsikring. Da vil dere ved fremleggelse av legeattest eller annet bevis på at reisen ikke kunne gjennomføres, få dekket alle kostnader i den forbindelse gjennom forsikringsselskapet.